Phá đảo phạt 40 triệu, dựng chòi phạt 55 triệu đồng

Lên top