Ông Yên trả tiền cho ông Dũng, vậy tiền của bệnh nhân thì sao?

Ông Huỳnh Uy Dũng cho rằng, các video chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên là "đóng phim". Ảnh: HĐ
Ông Huỳnh Uy Dũng cho rằng, các video chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên là "đóng phim". Ảnh: HĐ
Ông Huỳnh Uy Dũng cho rằng, các video chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên là "đóng phim". Ảnh: HĐ
Lên top