Ông Yên chữa bệnh nhố nhăng, sao lại cấp phép

Câu hỏi đặt ra, chữa bệnh nhố nhăng như Võ Hoàng Yên sao lại được một số địa phương cấp phép hành nghề? Ảnh: HĐ
Câu hỏi đặt ra, chữa bệnh nhố nhăng như Võ Hoàng Yên sao lại được một số địa phương cấp phép hành nghề? Ảnh: HĐ
Câu hỏi đặt ra, chữa bệnh nhố nhăng như Võ Hoàng Yên sao lại được một số địa phương cấp phép hành nghề? Ảnh: HĐ
Lên top