Ông Vũ Huy Hoàng, Trần Vĩnh Tuyến, bà Kim Thoa đều "ngã" vì đất

Ông Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố để điều tra. Ảnh: Minh Quân
Ông Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố để điều tra. Ảnh: Minh Quân
Ông Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố để điều tra. Ảnh: Minh Quân
Lên top