Ông Trịnh Văn Quyết muốn mua một đội bóng Anh, đặt tên sân là Bamboo?!

Có thể không biết đá bóng bằng chân, nhưng ông Trịnh Văn Quyết không hề "i tờ" trong việc đá bóng bằng... đầu. Ảnh: H.A
Có thể không biết đá bóng bằng chân, nhưng ông Trịnh Văn Quyết không hề "i tờ" trong việc đá bóng bằng... đầu. Ảnh: H.A
Có thể không biết đá bóng bằng chân, nhưng ông Trịnh Văn Quyết không hề "i tờ" trong việc đá bóng bằng... đầu. Ảnh: H.A
Lên top