Ông Trần Vinh đã xúc phạm đến đội ngũ thầy thuốc

Nữ nhân viên y tế bị ông Trần Vinh "gạt tay trúng mặt" Ảnh: TT
Nữ nhân viên y tế bị ông Trần Vinh "gạt tay trúng mặt" Ảnh: TT
Nữ nhân viên y tế bị ông Trần Vinh "gạt tay trúng mặt" Ảnh: TT
Lên top