"Ông" phường và tờ A4 cấm quán

Tình trạng ngăn sông cấm chợ rất dễ quay trở lại mặc dù Thủ tướng liên tục yêu cầu không thái quá, không ngăn sông cấm chợ trong phòng chống dịch. Ảnh: Đổ đất cấm đường ở Quảng Ninh trong đợt dịch tháng 4.2020.
Tình trạng ngăn sông cấm chợ rất dễ quay trở lại mặc dù Thủ tướng liên tục yêu cầu không thái quá, không ngăn sông cấm chợ trong phòng chống dịch. Ảnh: Đổ đất cấm đường ở Quảng Ninh trong đợt dịch tháng 4.2020.
Tình trạng ngăn sông cấm chợ rất dễ quay trở lại mặc dù Thủ tướng liên tục yêu cầu không thái quá, không ngăn sông cấm chợ trong phòng chống dịch. Ảnh: Đổ đất cấm đường ở Quảng Ninh trong đợt dịch tháng 4.2020.
Lên top