Ông Phan Văn Vĩnh nhận ra tội lớn nhất của mình

 Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7 - 7,5 năm tù. Ảnh: VTV.
Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7 - 7,5 năm tù. Ảnh: VTV.
Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7 - 7,5 năm tù. Ảnh: VTV.
Lên top