Ông Phan Ngọc Thọ xóa khoảng cách "quan - dân"

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế - tại một sự kiện ở Đại học Huế. Ảnh: Khoa Quốc tế Đại học Huế
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế - tại một sự kiện ở Đại học Huế. Ảnh: Khoa Quốc tế Đại học Huế
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế - tại một sự kiện ở Đại học Huế. Ảnh: Khoa Quốc tế Đại học Huế
Lên top