Ông "Năm Nhỏ" bị ông Lê Bá Cường đập một vố quá lớn

Ông Lê Bá Cường (Ảnh: Khai Tâm)
Ông Lê Bá Cường (Ảnh: Khai Tâm)
Ông Lê Bá Cường (Ảnh: Khai Tâm)
Lên top