Ông Hoàng 2.700 tỉ đồng, ông Tài 2.000 tỉ đồng, không nghèo mới lạ

Vũ Huy Hoàng gây thiệt hại 2.700 tỉ đồng
Vũ Huy Hoàng gây thiệt hại 2.700 tỉ đồng
Vũ Huy Hoàng gây thiệt hại 2.700 tỉ đồng
Lên top