Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Hải phải được bảo vệ tính mạng