Ông giám đốc dương tính và bài học những đứa trẻ lớp 3 cũng đã thuộc

Hà Nội đã phải công văn xuyên đêm, truy vết xuyên đêm, khẩn cấp cách ly y tế tòa nhà Center Point Lê Văn Lương - nơi ở của Giám đốc Hacinco và vợ. Ảnh: TG
Hà Nội đã phải công văn xuyên đêm, truy vết xuyên đêm, khẩn cấp cách ly y tế tòa nhà Center Point Lê Văn Lương - nơi ở của Giám đốc Hacinco và vợ. Ảnh: TG
Hà Nội đã phải công văn xuyên đêm, truy vết xuyên đêm, khẩn cấp cách ly y tế tòa nhà Center Point Lê Văn Lương - nơi ở của Giám đốc Hacinco và vợ. Ảnh: TG
Lên top