Ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức: Tiếc nuối một phong cách quân tử

Ông Đoàn Ngọc Hải trong một cuộc "ra quân" dẹp loạn vỉa hè - Ảnh: NLĐO
Ông Đoàn Ngọc Hải trong một cuộc "ra quân" dẹp loạn vỉa hè - Ảnh: NLĐO
Ông Đoàn Ngọc Hải trong một cuộc "ra quân" dẹp loạn vỉa hè - Ảnh: NLĐO