Ông Đoàn Ngọc Hải, xe mới, ước mơ mới với tấm lòng thiện như ban đầu

Chiếc xe cứu thương cũ của ông Đoàn Ngọc Hải sẽ được bán đấu giá để sung vào quỹ "Vì đồng bào" Ảnh: LĐO
Chiếc xe cứu thương cũ của ông Đoàn Ngọc Hải sẽ được bán đấu giá để sung vào quỹ "Vì đồng bào" Ảnh: LĐO
Chiếc xe cứu thương cũ của ông Đoàn Ngọc Hải sẽ được bán đấu giá để sung vào quỹ "Vì đồng bào" Ảnh: LĐO
Lên top