Ông Đoàn Ngọc Hải PR mình để có tiền cho người nghèo thì quá tốt

Ông Đoàn Ngọc Hải đem Huân chương Lao động hạng Ba tặng cho người khác. Ảnh: Facebook cá nhân
Ông Đoàn Ngọc Hải đem Huân chương Lao động hạng Ba tặng cho người khác. Ảnh: Facebook cá nhân
Ông Đoàn Ngọc Hải đem Huân chương Lao động hạng Ba tặng cho người khác. Ảnh: Facebook cá nhân
Lên top