Ông Đoàn Ngọc Hải làm "người quân tử đi qua ruộng dưa"

Ông Đoàn Ngọc Hải không nhận tiền, chỉ nhận quà từ thiện.
Ông Đoàn Ngọc Hải không nhận tiền, chỉ nhận quà từ thiện.
Ông Đoàn Ngọc Hải không nhận tiền, chỉ nhận quà từ thiện.
Lên top