Ông Đoàn Ngọc Hải không còn cô đơn

Sau 7 tháng "dép tổ ong, lái xe cứu thương" giúp đỡ người nghèo, ông Đoàn Ngọc Hải hôm nay vừa quyết định thành lập Quỹ mang tên "Đồng bào" (Ảnh: Tô Thế)
Sau 7 tháng "dép tổ ong, lái xe cứu thương" giúp đỡ người nghèo, ông Đoàn Ngọc Hải hôm nay vừa quyết định thành lập Quỹ mang tên "Đồng bào" (Ảnh: Tô Thế)
Sau 7 tháng "dép tổ ong, lái xe cứu thương" giúp đỡ người nghèo, ông Đoàn Ngọc Hải hôm nay vừa quyết định thành lập Quỹ mang tên "Đồng bào" (Ảnh: Tô Thế)
Lên top