Ông Đoàn Ngọc Hải hãy nghe những góp ý của GS-TS Tạ Thành Văn

Ông Đoàn Ngọc Hải vừa thực hiện một chuyến xe miễn phí đưa bệnh nhân nghèo xuất viện từ Hà Nội đi Hà Giang. Ảnh: LĐO
Ông Đoàn Ngọc Hải vừa thực hiện một chuyến xe miễn phí đưa bệnh nhân nghèo xuất viện từ Hà Nội đi Hà Giang. Ảnh: LĐO
Ông Đoàn Ngọc Hải vừa thực hiện một chuyến xe miễn phí đưa bệnh nhân nghèo xuất viện từ Hà Nội đi Hà Giang. Ảnh: LĐO
Lên top