Ông Đinh La Thăng và chiếc điện thoại selfie

Bí thư Thành ủy TPHCM chụp ảnh selfie với người dân trên đường hoa Nguyễn Huệ (VNN)
Bí thư Thành ủy TPHCM chụp ảnh selfie với người dân trên đường hoa Nguyễn Huệ (VNN)
Bí thư Thành ủy TPHCM chụp ảnh selfie với người dân trên đường hoa Nguyễn Huệ (VNN)
Lên top