Ông Chung “biết có việc đó” thì phải xử thẳng tay

Đá tự nhiên lát trên vỉa hè xuống cấp nghiêm trọng.  Ảnh: Ngô Cường
Đá tự nhiên lát trên vỉa hè xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Ngô Cường
Đá tự nhiên lát trên vỉa hè xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Ngô Cường
Lên top