Ông chủ Minh Chay: 3 đời ăn chay, con kiến không nỡ dẫm

Ảnh: Một trong những nạn nhân ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay đang phải cấp cứu.
Ảnh: Một trong những nạn nhân ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay đang phải cấp cứu.
Ảnh: Một trong những nạn nhân ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay đang phải cấp cứu.
Lên top