Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ông “cán bộ vệ sinh” và cái hất hàm “giám đốc đâu”?

Ảnh minh họa, nguồn: LinkedIn.
Ảnh minh họa, nguồn: LinkedIn.