Ô nhiễm vô địch: sông Nhuệ, sông Đáy độc đến độ không thể tưới rau

Sông Nhuệ đen kịt, hôi thối, độc hại vì phải gánh lượng nước thải ô nhiễm do mật độ dân cư tăng cao và ảnh hưởng bởi việc xả thải từ các làng nghề. Ảnh: C.N/LĐO
Sông Nhuệ đen kịt, hôi thối, độc hại vì phải gánh lượng nước thải ô nhiễm do mật độ dân cư tăng cao và ảnh hưởng bởi việc xả thải từ các làng nghề. Ảnh: C.N/LĐO
Sông Nhuệ đen kịt, hôi thối, độc hại vì phải gánh lượng nước thải ô nhiễm do mật độ dân cư tăng cao và ảnh hưởng bởi việc xả thải từ các làng nghề. Ảnh: C.N/LĐO
Lên top