Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nút cổ chai cho một ngành công nghiệp hé cửa

Du khách đi xích lô tham quan thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN
Du khách đi xích lô tham quan thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN