Nút cổ chai cho một ngành công nghiệp hé cửa

Du khách đi xích lô tham quan thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN
Du khách đi xích lô tham quan thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN