Nước Việt thể hiện lòng yêu chuộng hòa bình và hiếu khách

Lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un phá bỏ thông lệ - đã hạ cửa kiếng xe - để vẫy chào người dân ở ga Đồng Đăng (ảnh: Tô Thế).
Lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un phá bỏ thông lệ - đã hạ cửa kiếng xe - để vẫy chào người dân ở ga Đồng Đăng (ảnh: Tô Thế).
Lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un phá bỏ thông lệ - đã hạ cửa kiếng xe - để vẫy chào người dân ở ga Đồng Đăng (ảnh: Tô Thế).
Lên top