Núi rác điện tử đang bức tử người dân xã Bình Dương

Những ngày qua, phản ánh đến Lao Động, nhiều hộ dân tại thôn Yên Thịnh cho biết, cuộc sống của họ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi không khí ngày một ô nhiễm. Nhiều khu vực đất canh tác, mương nước tưới tiêu đã không còn sử dụng được cho việc trồng trọt.
Những ngày qua, phản ánh đến Lao Động, nhiều hộ dân tại thôn Yên Thịnh cho biết, cuộc sống của họ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi không khí ngày một ô nhiễm. Nhiều khu vực đất canh tác, mương nước tưới tiêu đã không còn sử dụng được cho việc trồng trọt.
Những ngày qua, phản ánh đến Lao Động, nhiều hộ dân tại thôn Yên Thịnh cho biết, cuộc sống của họ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi không khí ngày một ô nhiễm. Nhiều khu vực đất canh tác, mương nước tưới tiêu đã không còn sử dụng được cho việc trồng trọt.
Lên top