Núi Chín Khúc bị "hành quyết" và không còn cơ hội được "bồi thường oan sai"

Một góc núi Chín Khúc bị san phẳng Ảnh: B.T
Một góc núi Chín Khúc bị san phẳng Ảnh: B.T
Một góc núi Chín Khúc bị san phẳng Ảnh: B.T
Lên top