Nữ sinh lớp 8 nghi có thai với nam sinh lớp 7 và lỗ hổng giáo dục giới tính

10% học sinh THPT cho biết đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên, trong khi thảo luận về tình dục tự do đến quá trớn trong các group tuổi teen (Ảnh ghép tư liệu/LĐO)
10% học sinh THPT cho biết đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên, trong khi thảo luận về tình dục tự do đến quá trớn trong các group tuổi teen (Ảnh ghép tư liệu/LĐO)
10% học sinh THPT cho biết đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên, trong khi thảo luận về tình dục tự do đến quá trớn trong các group tuổi teen (Ảnh ghép tư liệu/LĐO)
Lên top