Nông sản vùng dịch: Cần chính sách hơn hô hào giải cứu

Hàng hóa, nông sản Hải Dương khó khăn lưu thông do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Hàng hóa, nông sản Hải Dương khó khăn lưu thông do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Hàng hóa, nông sản Hải Dương khó khăn lưu thông do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lên top