Nỗi oan của Vịnh Hạ Long vì lối kinh doanh chụp giật