Nỗi lo “làm được một đồng tiêu ba đồng”!

Đại biểu Đặng Thuần Phong (Bến Tre) - Ảnh: Q.H
Đại biểu Đặng Thuần Phong (Bến Tre) - Ảnh: Q.H
Đại biểu Đặng Thuần Phong (Bến Tre) - Ảnh: Q.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top