Niềm tin về lòng dân

Tái hiện “Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968” tại lễ kỷ niệm ở TPHCM ngày 31.1. Ảnh: LÊ SƠN
Tái hiện “Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968” tại lễ kỷ niệm ở TPHCM ngày 31.1. Ảnh: LÊ SƠN