Niềm tin sẽ giúp phong tỏa những tin đồn, tin giả…

Y bác sĩ chẩn đoán hình ảnh chụp của bệnh nhân COVID-19 (ảnh:L.H).
Y bác sĩ chẩn đoán hình ảnh chụp của bệnh nhân COVID-19 (ảnh:L.H).
Y bác sĩ chẩn đoán hình ảnh chụp của bệnh nhân COVID-19 (ảnh:L.H).
Lên top