Những vị tướng chiến trường "quần dài quàng cổ"

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, từng vào tận hầm cứu hộ khi công binh mở đường cứu 12 công nhân  trong vụ sập hầm thuỷ điện Đạ Dâng tháng 12.2014. Hôm qua, ông hy sinh trên đường vào hiện trường Rào Trăng 3. Ảnh TPO
Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, từng vào tận hầm cứu hộ khi công binh mở đường cứu 12 công nhân trong vụ sập hầm thuỷ điện Đạ Dâng tháng 12.2014. Hôm qua, ông hy sinh trên đường vào hiện trường Rào Trăng 3. Ảnh TPO
Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, từng vào tận hầm cứu hộ khi công binh mở đường cứu 12 công nhân trong vụ sập hầm thuỷ điện Đạ Dâng tháng 12.2014. Hôm qua, ông hy sinh trên đường vào hiện trường Rào Trăng 3. Ảnh TPO
Lên top