Những “trà xanh”, những “tay vịn...”- Không vui đâu!

Mức phạt cho việc tạo và phát tán một tin giả như thế này có thể là 15 triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Mức phạt cho việc tạo và phát tán một tin giả như thế này có thể là 15 triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Mức phạt cho việc tạo và phát tán một tin giả như thế này có thể là 15 triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Lên top