Những tấn tiền lại tiếp tục đổ xuống

Dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Báo Xây dựng.
Dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Báo Xây dựng.