Những “người lính” của thầy Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thiếu gì?

Hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đo thân nhiệt trước khi vào thị sát Điểm thi Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) ngày 7.7.2021. Ảnh BH
Hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đo thân nhiệt trước khi vào thị sát Điểm thi Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) ngày 7.7.2021. Ảnh BH
Hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đo thân nhiệt trước khi vào thị sát Điểm thi Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) ngày 7.7.2021. Ảnh BH
Lên top