Những ngàn tỷ nằm giữa cánh đồng, những cuộc thi vô bổ

Nhà thi đấu ngàn tỷ trơ trọi giữa cánh đồng (Ảnh VTC)
Nhà thi đấu ngàn tỷ trơ trọi giữa cánh đồng (Ảnh VTC)
Nhà thi đấu ngàn tỷ trơ trọi giữa cánh đồng (Ảnh VTC)
Lên top