Những đồng tiền “vận động” của người cách ly: Không xứng với màu áo lính

Đã xảy ra trong thực tế tình trạng ăn nhậu, thậm chí "vận động tiền" của người cách ly.  Ảnh: HN.
Đã xảy ra trong thực tế tình trạng ăn nhậu, thậm chí "vận động tiền" của người cách ly. Ảnh: HN.
Đã xảy ra trong thực tế tình trạng ăn nhậu, thậm chí "vận động tiền" của người cách ly. Ảnh: HN.
Lên top