Những “con sói lang thang” manh động, liều lĩnh, tàn nhẫn

Lấy cắp cốp pha, cướp điện thoại... bất cứ thứ gì bắt gặp trên đường - một mô-típ phạm tội điển hình của những “con sói lang thang” cực kỳ manh động, liều lĩnh, cực kỳ tàn bạo (Ảnh: L.N/LĐO)
Lấy cắp cốp pha, cướp điện thoại... bất cứ thứ gì bắt gặp trên đường - một mô-típ phạm tội điển hình của những “con sói lang thang” cực kỳ manh động, liều lĩnh, cực kỳ tàn bạo (Ảnh: L.N/LĐO)
Lấy cắp cốp pha, cướp điện thoại... bất cứ thứ gì bắt gặp trên đường - một mô-típ phạm tội điển hình của những “con sói lang thang” cực kỳ manh động, liều lĩnh, cực kỳ tàn bạo (Ảnh: L.N/LĐO)
Lên top