Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những con chim mắt mù chờ chết

Bẫy chim én giăng dày đặc tại xã Sơn Giang -Hương Sơn - Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Lý
Bẫy chim én giăng dày đặc tại xã Sơn Giang -Hương Sơn - Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Lý