Những chuyến bay không bay đến được "pháo đài"

Không có nhiều hành khách vì còn có nhiều pháo đài Ảnh: LDO
Không có nhiều hành khách vì còn có nhiều pháo đài Ảnh: LDO
Không có nhiều hành khách vì còn có nhiều pháo đài Ảnh: LDO
Lên top