Nhưng chữa bệnh đâu phải là đánh cược bằng mạng sống (?!)

ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Q.H
ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Q.H
ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Q.H
Lên top