Những chân dung khơi nguồn cảm hứng sáng tạo

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai (thứ 4 từ phải sang) và Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ 4 từ trái sang) trao phần thưởng cho các tập thể xuất sắc được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2019.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai (thứ 4 từ phải sang) và Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ 4 từ trái sang) trao phần thưởng cho các tập thể xuất sắc được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2019.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai (thứ 4 từ phải sang) và Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ 4 từ trái sang) trao phần thưởng cho các tập thể xuất sắc được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2019.
Lên top