Những cán bộ "tham nhũng vặt" nên xấu hổ với đồng đội ngày đêm vì dân

Công an TP.Hải Phòng thông tin xử lý những cán bộ liên quan đến phản ánh của công dân ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng về việc thu lệ phí làm CCCD gắn chíp điện tử sai quy định. Ảnh cắt từ clip
Công an TP.Hải Phòng thông tin xử lý những cán bộ liên quan đến phản ánh của công dân ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng về việc thu lệ phí làm CCCD gắn chíp điện tử sai quy định. Ảnh cắt từ clip
Công an TP.Hải Phòng thông tin xử lý những cán bộ liên quan đến phản ánh của công dân ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng về việc thu lệ phí làm CCCD gắn chíp điện tử sai quy định. Ảnh cắt từ clip
Lên top