Những ca COVID-19 “người giáng”: Quá vô trách nhiệm!

Cả guồng máy phải vào cuộc vì sự lơ là chủ quan của một vài người khi để nhiễm COVID-19 sang nhau ngay trong khu cách ly tập trung. Ảnh AN/LĐO
Cả guồng máy phải vào cuộc vì sự lơ là chủ quan của một vài người khi để nhiễm COVID-19 sang nhau ngay trong khu cách ly tập trung. Ảnh AN/LĐO
Cả guồng máy phải vào cuộc vì sự lơ là chủ quan của một vài người khi để nhiễm COVID-19 sang nhau ngay trong khu cách ly tập trung. Ảnh AN/LĐO
Lên top