Những “bar, karaoke...” trong một mặc định xấu

Văn bản có hai chữ “tay vịn” là giả, nhưng việc nó từng thành trend về sự đàm tiếu, và kỳ thị thì lại hoàn toàn thật.
Văn bản có hai chữ “tay vịn” là giả, nhưng việc nó từng thành trend về sự đàm tiếu, và kỳ thị thì lại hoàn toàn thật.
Văn bản có hai chữ “tay vịn” là giả, nhưng việc nó từng thành trend về sự đàm tiếu, và kỳ thị thì lại hoàn toàn thật.
Lên top