Những ai đang biến bệnh nhân thành “gà béo”?

Về mặt thống kê, chi tiêu bình quân đầu người dành cho thuốc tại Việt Nam đang tăng theo niên độ cứ 5 năm thì gấp đôi (ảnh minh họa). Ảnh: Cường Ngô
Về mặt thống kê, chi tiêu bình quân đầu người dành cho thuốc tại Việt Nam đang tăng theo niên độ cứ 5 năm thì gấp đôi (ảnh minh họa). Ảnh: Cường Ngô
Về mặt thống kê, chi tiêu bình quân đầu người dành cho thuốc tại Việt Nam đang tăng theo niên độ cứ 5 năm thì gấp đôi (ảnh minh họa). Ảnh: Cường Ngô
Lên top