Nhức nhối câu hỏi “Có phải người Sài Gòn”?

Những vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đã tới Việt Nam sau 2 năm, trong khi đó những tấm biển "không bán cho khách du lịch" đang xuất hiện ở Đà Lạt. Ảnh: Hoàng Dung
Những vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đã tới Việt Nam sau 2 năm, trong khi đó những tấm biển "không bán cho khách du lịch" đang xuất hiện ở Đà Lạt. Ảnh: Hoàng Dung
Những vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đã tới Việt Nam sau 2 năm, trong khi đó những tấm biển "không bán cho khách du lịch" đang xuất hiện ở Đà Lạt. Ảnh: Hoàng Dung
Lên top